ข่าวสารและกิจกรรม

3วีธีจัดการกับของเก่าที่ไม่ใช้แล้วที่บริษัทหน่วยงานหรือองค์กรใหญ่ๆเลือกใช้กัน

รับซื้อของเก่าทุกชนิดเปิดให้บริการทุกวันติดต่อสอบถามได้ตลอด 24 ชม.

รับซื้อเหล็กเก่า เปิดให้บริการทุกวันติดต่อสอบถามได้ตลอด 24 ชม.

รับซื้อของเก่าในจังหวัดนครพนมและสกลนครถึงที่

Scroll to top